Actie PFZW fossielvrij!

CCA voor een pensioen met een toekomst


Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, waarbij zorgmedewerkers, maar ook veel dominees en kerkelijk werkers hun pensioen opbouwen, behoort tot de tien grootste pensioenfondsen in de wereld. Op dit moment investeert PFZW 4,5 miljard euro in de fossiele industrie. Kerkleden dragen onbedoeld bij aan fossiele energiebedrijven, wanneer ze financieel bijdragen voor de aanstelling van hun predikant of pastoraal werker. Met geld dat ze doneren voor de opbouw van Gods gemeente dragen zij ongemerkt en ongewild bij aan het vernietigen van Gods schepping. Predikanten, kerkelijk (mede)werkers en zorgmedewerkers zetten zich in het dagelijks leven in voor het welzijn van hun naasten, maar hun pensioenfonds blijft investeren in bedrijven die de levens van hun naasten verwoesten, vaak kwetsbare aardbewoners die onze zorg verdienen. Investeringen in de fossiele industrie maken het mogelijk dat de CO2-uitstoot van deze bedrijven nog iedere dag toeneemt, en daarmee slinkt iedere dag de kans op een leefbare aarde.

Christian Climate Action vindt dit onaanvaardbaar en roept PFZW op om vandaag nog met investeringen in fossiele bedrijven te stoppen. We roepen zo veel mogelijk mensen op om hun stem te laten horen.

Wil je eerst nog meer achtergrondinformatie? Die vind je hier.

Wat kan ik doen? Demonstraties en brievenactie


Ik ben gemeentelid, en mijn gemeente heeft een predikant/kerkelijk (mede)werker in dienst die bij PFZW pensioen opbouwt

Christian Climate Action heeft een brief opgesteld die je kerkenraad kan versturen aan PFZW. Die brief kun je hier downloaden. Je kunt de brief naar jullie eigen situatie en eigen inzicht aanpassen als je wilt. Met een brief geef je als kerkenraad aan dat je het niet eens bent met de huidige beleggingspraktijken van PFZW en wilt dat die veranderen.

Brieven kunnen verstuurd worden naar bestuursvoorzitter mw. Joanne Kellerman.
Dit is het adres:
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC Zeist


Naast meedoen aan de briefactie kun je ook meedoen met andere acties van Christian Climate Action bij PFZW: demonstraties en gebedsmomenten. Als je betrokken wilt worden bij deze acties, laat dat dan weten via ons contactformulier.


Ik ben predikant/kerkelijk (mede)werker en bouw zelf pensioen op bij PFZW

Al meerdere keren zijn er demonstraties en gebedsmomenten van Christian Climate Action geweest bij PFZW, waar predikanten en kerkelijk (mede)werkers aan hebben deelgenomen. Dit zijn zowel legale acties als ook acties waarbij we burgerlijke ongehoorzaamheid inzetten. Lees bijvoorbeeld het verslag van predikant Thea de Ruijter uit Dronten.

Wil je meedoen aan deze acties en demonstraties? Laat dat dan weten via ons contactformulier!

Natuurlijk kun je ook als individuele predikant of kerkelijk (mede)werker een brief schrijven naar PFZW. De brief voor kerkenraden (zie hierboven) kun je als voorbeeld gebruiken als je wilt.


Ik werk in de zorg of bij een andere organisatie die haar pensioenen bij PFZW heeft ondergebracht

Wil je meedoen aan de acties en demonstraties van Christian Climate Action bij PFZW? Laat dat dan weten via ons contactformulier!

Daarnaast is het heel belangrijk dat meer werkgevers zich gaan uitspreken over het beleggingsbeleid van PFZW, en PFZW verder onder druk zetten. Kaart dit dan ook vooral aan bij je werkgever! Een aantal theatermakers heeft bijvoorbeeld al een open brief naar PFZW gestuurd. Hoe meer organisaties deze stap zetten, des te meer PFZW ervan overtuigd zal worden dat er echt iets moet veranderen!