Bannerdrop Rabobank

Rabobank. Ga investeren in duurzame landbouw. 

3 mei 2023, Hoofdkantoor Rabobank Croeselaan Utrecht
Actievoerders van Extinction Rebellion en Christian Climate Action deden in de vroege ochtend een bannerdrop bij Rabobank aan de Croeselaan te Utrecht met de tekst: “Voedsel- en watervoorziening komen in het nauw. Stop investeren in intensieve landbouw”. Ze eisen dat de Rabobank stopt met het investeren in industriële landbouw. En in plaats daarvan juist gaat investeren in agro-ecologische en biodynamische landbouw: duurzamere en natuur-inclusieve manieren van landbouw.

Rabobank verdient miljoenen aan de industriële landbouw terwijl Nederland op slot zit door de stikstofcrisis en boeren in onzekerheid zitten over hun toekomst. Roos Saat: “Het is hoog tijd dat de Rabobank verantwoordelijkheid neemt voor de crisissen waar we nu allemaal inzitten, in plaats van ze aan te jagen.”

Tekst loopt door onder foto.

De industriële landbouw is verantwoordelijk voor 34% van de wereldwijde CO2 uitstoot en grootschalige biodiversiteitsafname. De Rabobank financiert 85% van de Nederlandse landbouw en bepaalt hiermee mede de koers van de agrarische sector en het landbouwbeleid. De Rabobank is de spin in het web van de agro-industrie door middel van de financiële belangen in de productie van kunstmest, landbouwgif, en de intensieve veehouderij. De miljarden waarmee Rabobank de Nederlandse landbouw financiert zijn verantwoordelijk voor de uitbuiting van boer en dier, verdere klimaatontwrichting en een natuur- en stikstofcrisis.  

Door het aanjagen van de Rabobank, zijn boeren meegegaan in intensivering en schaalvergroting, waardoor de Nederlandse natuur nu op omvallen staat en boeren diep in de schulden zitten. Het omvallen van de natuur zal de voedselzekerheid enorm in gevaar brengen. Boeren die willen omschakelen naar duurzamere vormen van landbouw krijgen vaak geen gehoor bij de boerenleenbank, omdat het voor de bank niet rendabel genoeg is op korte termijn. De invloed van Rabobank reikt tot aan het regeerakkoord (in 2017 lobbyde de bank effectief tegen de krimp van de veestapel, en überhaupt een onderzoek daarnaar). Ook op internationaal vlak speelt de bank een grote rol als één van de top 10-investeerders in wereldwijde ontbossing en door middel van landroof van (kleinschalige) boeren in o.a. Roemenië en Peru om ruimte te maken voor de agro-industrie. ‘Al decennia lang blijft Rabobank tegen beter weten in miljarden verdienen aan een destructief landbouwsysteem. Het is hoog tijd dat deze boerenbank stopt met groene praatjes en giftige investeringen’.   

Daarom eisen de actievoerders vandaag: 

  1. STOP MET INVESTEREN in kunstmest en pesticiden voor  €2.063.000.000 (jaarlijks) en
    in ontbossing met €1.412.000.000 (jaarlijks) middels investeringen in palmolie, soja, cacao, rubber, beef en koffie. 
  2. VERSTREK GEEN NIEUWE LENINGEN meer aan de intensieve veehouderij, in binnen- én buitenland. 
  3. BETAAL DE SCHADE voor de grote bijdrage aan de stikstofcrisis.

    Extinction Rebellion Landbouw voert al sinds 2021 campagne tegen de Rabobank. De actiegroep bestaande uit boeren en burgers, eist dat de Rabobank geen nieuwe investeringen meer doet in de vervuilende industriële landbouw, dat de bestaande investeringen snel worden afgebouwd en een transitie naar een gezond voedselsysteem voor boeren en burgers niet langer wordt opgehouden. Eerder sprak XR landbouw in op de certficaathoudersvergadering van de bankbeklommen ze het gebouw van de Rabobankbespoten ze de ramen met krijtverf, en plakten ze honderden posters op de gevel van het Utrechtse kantoor om het gifgroene greenwash-beleid van de bank duidelijk te maken.