Christelijke klimaatactivisten voeren actie bij BAM

In de vroege ochtend van 23 mei, om ongeveer 8.15 uur, voert Christian Climate Action actie bij het hoofdkantoor van BAM, Runnenburg 9 in Bunnik. Christelijke klimaatactivisten klimmen op ladders naar boven, en houden voor de gevel een spandoek vast met “BAM, bouw beter! 2050 klimaatneutraal is te laat”. Op de stoep vindt een viering plaats. Christian Climate Action roept BAM op om alles op alles te zetten om de klimaatcrisis te verminderen, te stoppen met het ondersteunen van fossiele industrie, hun emissie drastisch te verminderen, zodat er nog een kans is om onder de anderhalve graad opwarming te blijven.

2050 is te laat 

BAM is één van de 29 meest vervuilende bedrijven van Nederland, en is door Milieudefensie gevraagd om een klimaatplan. Op dit moment bestudeert Milieudefensie alle ingeleverde klimaatplannen. Milieudefensie nodigt BAM uit om mee te werken aan een rechtvaardige energietransitie. [1]

In de huidige plannen streeft BAM ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat is te laat om onder de anderhalve graad te blijven. De uitstoot van BAM is sinds 2016 niet verminderd. [2]  Behalve de eigen uitstoot van broeikasgassen, faciliteert BAM de fossiele brandstoffenindustrie. Zo was BAM betrokken bij de bouw van Zeesluis IJmuiden en de Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze sluizen zijn alleen rendabel is als de doorvoer van olie en steenkool blijft groeien. [3] 

Inmiddels ziet BAM af van dit soort enorme projecten. [4] Die keuze is echter een economisch ingegeven keuze en niet vanuit duurzaamheid. Hiermee toont BAM geen klimaatleiderschap, iets wat je wel zou mogen verwachten van één van de grootste bouwbedrijven van ons land.

Op de website van BAM staat “BAM bouwt aan een duurzame omgeving die levens van mensen verbetert. Die gedachte inspireert ons bij alle projecten die we uitvoeren en bij de vele innovatieve en duurzame oplossingen die we daarbij toepassen”. [5] Maar het is niet voldoende. Het wordt tijd dat BAM hier nog veel meer aan gaat doen.

Viering

In de viering wordt gebeden voor het behoud van de schepping en schuld beleden schuld vanwege de verwoesting die wij aanrichten. Het verhaal van de rijke jongeling staat centraal, Matteüs 19. Hij houdt zich aan alle wetten, is dat niet goed genoeg? Jezus daagt hem uit: “Verkoop je bezittingen en volg mij.” De jongeling gaat verdrietig weg, want hij is rijk.

Het is niet genoeg als grote bedrijven zoals BAM net binnen de mazen van de wet blijven. Daarmee blijven ze de klimaatcrisis verergeren. BAM is een innovatief bedrijf; als het zich laat inspireren door de IPCC-rapporten en klimaatakkoord van Parijs kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de verminderen van de klimaatverandering.  

Berthe van Soest: “Wat moet gebeuren om de klimaatdoelen van Parijs te halen lijkt onmogelijk en onredelijk, net als de opdracht aan rijke jongeling. Maar dat is nodig om de schepping te redden.” 

Christian Climate Action

Christian Climate Action is een actiegroep die vanuit christelijke overtuiging opkomt voor klimaatrechtvaardigheid. Rechtvaardigheid voor de schepping die ernstig lijdt onder menselijk misbruik, en voor de allerarmsten die het minst bijdragen aan het ontstaan van de klimaatcrisis, maar de gevolgen ervan als eerste ondergaan. Wij doen dit onder andere door voorlichting te geven en vreedzame acties te organiseren.

Christian Climate Action doet mee aan de Rebellie tegen de fossiele industrie van Extinction Rebellion, van 19 t/m 24 mei. Deze actie is daar onderdeel van.

[1] https://milieudefensie.nl/klimaatplan

[2] https://bedrijven.milieudefensie.nl/index.php/BAM

[3] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/als-het-aan-den-haag-ligt-komt-de-laatste-druppel-olie-uit-rotterdam~b4400cf9/

[4] https://fd.nl/beurs/1374272/bam-zet-duitsland-en-belgie-in-de-etalage

[5] https://www.bam.com/nl/duurzaam