Christian Climate Action blokkeert ExxonMobil en houdt een gebedsviering: ”We staan op voor de schepping”

Scheppingsactivisten eisen dat oliegigant stopt met het blokkeren van klimaatdoelen

Christian Climate Action blokkeert vandaag de in- en uitgang van ExxonMobil in Rotterdam en houdt een gebedsviering. De actievoerders willen dat ExxonMobil excuus aanbiedt voor het ontkennen van feiten over klimaatverandering waarmee Exxonmobil decennialang klimaatbeleid heeft geprobeerd te vertragen.[1] Daarnaast eist de groep dat ExxonnMobil geen nieuwe olieprojecten start zodat klimaatdoelen binnen bereik blijven en zich richt op een snelle transitie naar groene energie. Er doen zo’n veertig mensen mee.

”Wij kunnen niet anders dan in actie komen,” zegt Kirsten Alblas, coördinator van de demonstratie. ”We zien hoe Gods schepping wordt opgeofferd in naam van macht en geld.” De groep wijst erop dat ExxonMobil, net als andere oliemaatschappijen, klimaatdoelen onhaalbaar maakt. Alblas: ”Om een leefbare aarde te behouden kunnen er volgens het Internationaal Energie Agentschap geen nieuwe olievelden meer ontwikkeld worden. De verantwoordelijkheid voor een snelle omschakeling ligt bij oliebedrijven.”

ExxonMobil blokkeert klimaatdoelen
ExxonMobil staat in de top vijf van de grootste vervuilende bedrijven wereldwijd en is verantwoordelijk voor bijna 2% van de totale CO2-uitstoot. ExxonMobil ontving in januari een brief van Milieudefensie met het verzoek om hun plannen in lijn te brengen met het klimaatakkoord. In het laatste VN-klimaatrapport werd benadrukt dat vertraging in het afbouwen van fossiele energie betekent dat we onze laatste kans op een leefbare en duurzame toekomst verspelen. VN-secretaris-generaal António Guterres stelde in april: ”Our addiction to fossil fuels is killing us.”[2] ExxonMobil investeert 33 miljoen dollar per dag in nieuwe fossiele projecten die onverenigbaar zijn met klimaatdoelen.[3]

Vastgeketende actievoerders bidden kyriëgebed
In de viering wordt het verhaal van de rijke jongeling gelezen. De aanwezigen spreken een kyriëgebed en een schuldbelijdenis uit: ‘Wij zijn schuldige bewoners van een schuldig land dat andere aardebewoners vertrapt.’ Er worden Taizéliederen en liederen uit het Liedboek gezongen, diverse actievoerders bevestigen opgeschreven gebeden aan het hek van ExxonMobil. Een deel van de aanwezigen bij de viering verspert de toegang tot het terrein met spandoeken, sommige mensen hebben zich vastgeketend. Op de spandoeken staan teksten als ‘Gij zult niet liegen’ en ‘Wij blokkeren deze brede weg omdat alleen het smalle pad ten leven lijdt.’ Er klinkt vioolmuziek.

Wat is Christian Climate Action?
Christan Climate Action is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis. Christian Climate Action creëert op diverse manieren bewustzijn over de ernst en omvang van de klimaatcrisis en voert gesprekken met verschillende maatschappelijke spelers. Afgelopen maanden heeft Christian Climate Action zich met name gericht op Pensioenfonds Zorg en Welzijn dat 4,5 miljard investeert in fossiele bedrijven als ExxonMobil. Sinds de acties en gesprekken heeft PFZW aangekondigd hun investeringen uit fossiele bedrijven te halen als ze van plan zijn nieuwe olie- of gasprojecten te starten.

Christian Climate Action doet mee aan de Rebellie tegen de fossiele industrie van Extinction Rebellion, die tot en met dinsdag plaatsvindt. Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming. 

[1] https://www.scientificamerican.com/article/exxon-knew-about-climate-change-almost-40-years-ago/

[2] https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-03-30/secretary-generals-video-message-the-world-government-summit

[3] https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/may/11/fossil-fuel-carbon-bombs-climate-breakdown-oil-gas