1 november: Dankdag voor het Gewas

Woensdag 1 november, kort voor zonsondergang

Bij de Veevoederfabriek @ Station Barneveld Centrum, de lokale Rabobank en de supermarkt.

Wij komen samen om te danken voor het gewas, de biodiversiteit waarmee we gezegend zijn en waarmee we graag verder samen willen leven.

Wij staan stil bij het uitsterven van planten in de Amazone en in Nederland door onze agro industrie & onze consumptie. Zo hopen wij inspiratie op te doen om ons zelf en de samenleving aan te sporen onze dankbaarheid voor het gewas om te zetten in behoud van het gewas zodat ook onze kinds kinderen en hun kinderen dankbaar met een grote diversiteit van gewassen kunnen samenleven.

Nederland is na China de tweede importeur van soja. In Brazilië valt het regenwoud ten prooi aan de soja teelt. De soja wordt gebruikt in onze intensieve (pluim)veehouderij om jaarlijks 640.000.000 dieren te mesten, uit te melken en te slachten. De eieren, de melk en het vlees worden grotendeels geëxporteerd. De soja wordt mest en al die mest teistert de natuur hier met een overmaat aan stikstof waardoor ook hier vele plantensoorten verdwijnen.

Deze veevoederfabriek is een schakel in dit proces van uitsterven en daarom komen we daar samen.

Een andere belangrijke schakel in dit proces is de Rabobank, die zowel de aanslag op de biodiversiteit in de Amazone als alle shit hier in Nederland financiert.

Maar ook wij als consumenten dragen verantwoordelijkheid voor deze verwoestende dynamiek.

Daarom lopen we tijdens de viering in stilte naar de Rabobank en daarna naar de supermarkt om ook daar te danken voor het gewas en te bidden om inzicht & liefde om onze consumptie heilvoller te maken en om moed & inspiratie om deze heilloze dynamiek te doorbreken.

Bij de diervoederfabriek, de bank en de supermarkt zullen we kruisen zetten met de namen van plantensoorten die reeds zijn uitgestorven door deze soja – vlees & zuivel industrie – mest dynamiek en van planten die ernstig bedreigd zijn. Als je wil, kun je een jampotje met een waxine lichtje mee nemen om een van de uitgestorven leden van onze flora familie te herdenken.

Deze dank dienst is volop in wording. Dus kijk af en toe eens op de site van CCA voor nieuwe info.

Heb je ideeën, laat het weten: dankdagvoorhetgewas@gmail.com of gebruik het formulier onderaan deze pagina.

Hopelijk tot ziens op 1 november.

    Je kunt dit formulier gebruiken om ideeën voor de dankdag in te sturen