Dringende oproep aan christelijke politici: Nederland klimaatneutraal in 2030

Brede groep christelijk leiders en organisaties roepen politici op tot klimaatrechtvaardigheid

Een brede groep aan christelijke organisaties en ruim 270 christelijk leiders hebben vandaag, op Wereldarmoededag, een brief gestuurd aan politici die zich verbonden voelen met het christelijk geloof. Zij roepen de politici op om zich in te zetten dat Nederland in 2030 klimaatneutraal is, om geen nieuwe olie- en gasprojecten meer te starten en om ontwikkelingslanden te compenseren voor schade en verlies. 

De brief is opgesteld door A Rocha, Christian Climate Action en Micha Nederland. Hij werd ondertekend door organisaties als de Raad van Kerken, PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) en verschillende non profit-organisaties. Ook honderden christelijke leiders uit alle stromingen, zowel protestants als katholiek, hebben de brief op persoonlijke titel ondertekend, waaronder bijvoorbeeld Erik Borgman, Stefan Paas en Almatine Leene. 

‘God heeft ons, mensen, gevraagd om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis’, aldus de brief. ‘Het doet dan ook pijn om te zien dat het steeds duidelijker wordt dat we als mensen falen in deze opdracht.’ Initiatiefnemer Rozemarijn van ‘t Einde: ‘We hebben systeemverandering nodig om de klimaatdoelen te behalen. Soorten sterven uit, de schepping zucht. Er vindt onrecht plaats op grote schaal. Onze naasten in landen in het mondiale zuiden lijden door ons verwoestende consumptiegedrag.’ Op 24 oktober overleggen Nederlandse politici over de Nederlandse inzet voor de klimaatbesprekingen van de Verenigde Naties. In de brief beroepen de initiatiefnemers zich op onderzoek van het New Climate Institute waaruit blijkt dat Nederland in 2030 klimaatneutraal moet zijn om te voldoen aan haar belofte in het Parijs Akkoord.1 


1 https://newclimate.org/resources/publications/what-is-a-fair-emissions-budget-for-the-netherlands


A Rocha Nederland
A Rocha Nederland is de christelijke natuurorganisatie van Nederland. De organisatie brengt christenen met harten handen in beweging voor de schepping. Door letterlijk aan de slag te gaan in de natuur met lokale groependie zich inzetten voor natuurbehoud en door verdieping van het thema ‘zorg voor de schepping’ onder Nederlandse christenen en kerken. A Rocha is een wereldwijde beweging van christen in actie voor Gods schepping. De kernwaarden die ons werk wereldwijd verbindt zijn Christian, Conservation, Community, Cross Culture and Cooperation. 

Voor meer informatie: www.arocha.nl

Christian Climate Action
Christan Climate Action is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis. Christian Climate Action creëert op diverse manieren bewustzijn over de ernst en omvang van de klimaatcrisis en voert gesprekken met verschillende maatschappelijke spelers. Afgelopen jaar heeft Christian Climate Action zich met name gericht op Pensioenfonds Zorg en Welzijn dat 4,5 miljard investeert in fossiele bedrijven als ExxonMobil. Sinds de acties en gesprekken heeft PFZW aangekondigd hun investeringen uit fossiele bedrijven te halen als ze van plan zijn nieuwe olie- of gasprojecten te starten. 

Voor meer informatie over Christian Climate Action Nederland:
https://www.christianclimateaction.nl/
https://www.facebook.com/christianclimateactionnederland
https://twitter.com/CCANederland
https://www.instagram.com/christianclimateactionnl/

Micha Nederland
Micha Nederland is een netwerkorganisatie die opkomt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt,inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8, NBV) 

Voor meer informatie: www.michanederland.nl