Help Frits BROMMEN voor bidden tegen KERNBOMMEN!

Van 4 juli tot en met 2 augustus zit Frits ter Kuile in een Duitse gevangenis, omdat hij in de zomer van 2018 met anderen het Onze Vader heeft gebeden op een atoombom-bunker op de vliegbasis Büchel.

Zowel met die actie in 2018 als met de gevangenisstraf hoopt Frits te waarschuwen voor het kruidvat vol kernwapens dat Europa is en de dreigende komst van nieuwe kernbommen.

Frits hoopt zo ook een Alternatieve Weg voor tot-de-tanden-toe-bewapende blokken te kunnen promoten: namelijk de Weg van Jezus, die ons aanraadt te bidden voor wie ons vervolgen, bezetten en onderdrukken; om het kwade te overwinnen door het goede.


Wil jij Frits steunen?

Dat kan!
Bijvoorbeeld door geld over te maken voor postzegels, telefoonkaarten (af en toe kan Frits bellen, maar het gevangenis-telefoontarief is pittig), pindakaas (beetje vegan eiwit) en zijn treinkaartje terug op:

IBAN: NL10 TRIO 0379 2032 19
Ten name van: Jeannette Noëlhuis
Onder vermelding van: ‘postzegels en pindakaas’

Je kunt Frits ook een kaartje sturen op dit adres:
Frits ter Kuile
Justiz Vollzugs Anstalt
Trierer Landstraße 64
D-54516 Wittlich
DUITSLAND

 
En het meest blij wordt Frits natuurlijk als zijn tijd achter tralies ertoe bijdraagt dat je zelf ook die Alternatieve Weg van omgaan met conflicten gaat uitproberen en uitdragen, als je vragen stelt bij het concept van militaire ‘verdediging’ en bij de enorme bewapening die er nu plaatsvindt, en als je zelf ook in de stroom van creatief geweldloos verzet stapt!


Over de Alternatieve Weg

‘Jezus breekt het geweer’ van de door Hitler als ‘entartete Kunstler’ gebrandmerkte Otto Pankok.

Naast weldaden begaan staten helaas ook ernstige misdaden. Door de gevangenis in te gaan kan ik de aandacht hopelijk richten op de schending door de Duitse staat van de Duitse grondwet (die het hebben van kernwapens uitdrukkelijk verbiedt), het Non-Proliferatieverdrag, het Geneefse oorlogsrecht, het 2+4 Verdrag (bij de vereniging van Oost- en West-Duitsland) en de beginselen van internationaal recht, erkend in het Handvest van het Neurenberg Tribunaal. Deze schendingen van het recht begaat de Duitse staat door kernbommen op zijn grondgebied toe te laten en te zorgen voor permanente paraatheid om deze massavernietigingswapens (met Duitse straaljagers & piloten) in te zetten.”

Deze woorden van Frits staan in zijn brief aan het Openbaar Ministerie in Koblenz. Het antwoord was een ‘Oproep tot Arrestatie’.

Door zijn gevangenisstraf van 30 dagen uit te zitten hoopt Frits een Alternatieve Weg voor tot-de-tanden-toe-bewapende blokken te kunnen promoten: namelijk de Weg van Jezus, die ons aanraadt te bidden voor wie ons vervolgen, bezetten en onderdrukken; om het kwade te overwinnen door het goede. Dan worden er geen steden, landen of zelfs hele continenten in as gelegd, maar kan ieder – van jong tot oud – deelnemen om de tegenstander met liefde te winnen om samen te werken aan vrede, gerechtigheid en het behoud van de schepping. Ook die wijze van strijd gaat niet zonder lijden, maar veel ‘mooier’ lijden dan het proberen elkaar te doden en elkaars land te verwoesten.

Frits spreekt over deze Alternatieve Weg in dit artikel in het Nederlands Dagblad:
Kernwapens zijn afgoden, Jezus leert een andere Weg’.
Frits merkt hierbij op dat hij zijn woorden over boetes in dat artikel betreurt. Hij vindt het juist geweldig als mensen burgerlijk ongehoorzaam zijn, waarbij ze de boete het liefst niet meteen betalen maar de zaak voor de rechter laten komen. Als we dan alsnog tot een geldstraf veroordeeld worden, is het juist heel mooi als veel mensen samen solidair de boete betalen.

Hieronder is een video-interview met Frits te zien, waarin hij de Weg van Jezus met betrekking tot een bezetter in seculierder termen weet uit te dragen:
Video BN DeStem: Protestactie tegen komst F-35-straaljagers
De video werd opgenomen toen Frits met andere demonstranten een kanttekening plaatste bij het feest dat op 30 juni op de vliegbasis Volkel werd gevierd, toen de eerste F-35 jachtbommenwerpers daar aankwamen.


Over de gevangenis

In deze documentaire lijkt de gevangenis waar Frits in zit heel sensationeel, door die stem en de muziek. Frits meent dat 1 minuut (tot die groene justitie-bus vol kleine tweepersoons-celletjes in beeld rijdt) al meer dan genoeg is om een beeld te krijgen. Hij merkt op dat dat beeld de stilte mist en de herrie, de solidariteit en het gedoe, de menselijkheid en de onmenselijkheid.