Persbericht – Extinction Rebellion en Christian Climate Action: “PFZW sluit de deur naar een leefbare toekomst”

Persbericht

De aankondiging van Pensioenfonds PFZW om de fossiele industrie met plannen te laten komen over hoe ze zich aan het Parijs-akkoord gaan houden, is voor actiegroepen Christian Climate Action en Extinction Rebellion onvoldoende. De twee organisaties zijn diep teleurgesteld dat PFZW vooralsnog weigert te doen wat nodig is en daarmee haar pensioendeelnemers in de steek laat. Hun ‘aangescherpte’ beleggingsbeleid is een professionele vertragingstactiek. “PFZW is kennelijk nog onvoldoende doordrongen van de ernst van de klimaatcrisis en blijft de grootste gezondheidscrisis ooit financieren. Wij zullen daarom actie blijven voeren.

De aankondiging komt na maandenlang acties door de actiegroepen. Zo werd onder meer drie maal vreedzaam de lobby bezet door zorgmedewerkers, artsen, predikanten en bezorgde burgers en werden statements over klimaatverandering op het raam gezet met krijtspray. Bij de vreedzame acties werden tientallen mensen gearresteerd. Afgelopen maandag oordeelde de rechter dat 14 demonstranten die waren gearresteerd na een bezetting van de lobby van PFZW op 10 november niet strafbaar waren en ontsloeg hen van rechtsvervolging.

Gesprekken

De groepen zien een klein succes: dat PFZW het 1,5 graden-doel heeft omarmd. ‘’Aan het begin van onze gesprekken was PFZW er nog niet over uit of zij zich maximaal 2 of 1,5 graden opwarming ten doel wilde stellen,’’ aldus Lucas Winnips van Extinction Rebellion. “In ons gesprek met PFZW wezen we hen er echter op dat het ontwikkelen van nieuwe olie- en gasprojecten daarmee onverenigbaar is. Het Internationale Energie Agentschap heeft gesteld dat er geen nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld als we kans willen maken om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Fossiele bedrijven als Shell, Exxon en BP blijven volop inzetten op het ontwikkelen van nieuwe projecten en laten nu al zien dat ze zich niet willen committeren aan het 1,5 graad-doel. Hun businessmodel is gebaseerd op nieuwe projecten. Dat PFZW verwacht dat dit in de komende twee jaar zal veranderen is ronduit naïef.”

Engagement

PFZW zegt te geloven in de sturende kracht van geld. Rozemarijn van ’t Einde, die namens Christian Climate Action drie keer in gesprek ging met PFZW zegt dat die sturende kracht van geld niet via engagement blijkt te werken: “PFZW heeft geen enkel concreet voorbeeld kunnen noemen waarbij ze verandering teweegbrachten in de fossiele industrie. In onze gesprekken hebben we het onderzoek van Rohleder, Wilkens en Zink (2022) aangehaald, waaruit blijkt dat divesteren de meest effectieve manier is om fossiele bedrijven ertoe aan te zetten om te verduurzamen. De beleidsmedewerkers van PFZW zeiden dat er vast onderzoeken waren die iets anders aantoonden en dat ze ons die zouden toezenden zodra ze die hadden gevonden. We hebben nog steeds niets ontvangen.’’

Acties gaan door

Wat Extinction Rebellion en Christian Climate Action nu gaan doen? Van ’t Einde: “Zorgmedewerkers en predikanten worden nog minstens twee jaar gedwongen om via hun pensioenfonds klimaatdoelen te blokkeren en de grootste gezondheidscrisis ooit te financieren. Dit is ongehoord. Wij blijven doorgaan met actievoeren tot PFZW de evidente stap om uit fossiel te gaan durft te zetten.”

Deelnemende groepen

Christian Climate Action is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis. Extinction Rebellion is een burgerbeweging die wil dat Nederland op een rechtvaardige manier overgaat naar netto nul uitstoot van broeikasgas in 2025. Daartoe gebruikt deze beweging vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zoals wegblokkades en bezettingen. XR Zorgprofessionals is een groep van zorgmedewerkers binnen Extinction Rebellion.

Foto’s

De eerste bezetting van de lobby van PFZW op 10 november door Extinction Rebellion en Christian Climate Action. Foto: Extinction Rebellion
Bezettend predikant Sifra Baayen met haar zoon. De eerste bezetting van de lobby van PFZW op 10 november door Extinction Rebellion en Christian Climate Action. Foto: Extinction Rebellion
Een viering van Christian Climate Action op dinsdag 15 februari als onderdeel van de huidige protestafette waaraan ook Greenpeace, Milieudefensie, Oxfam Novib en Amnesty deelnemen. Foto: Christian Climate Action