Ontmoeting, verdieping & bezinning op 23 september

Als vervolg op de CCA Klimaatretraite op Nieuw Sion is er op zaterdag 23 september van 13.30 u. tot 17.00 u. in de mooiste kerktuin van Amsterdam – met moestuinen, een boomgaard en een vuurplek – een Laudato Si’ samenkomst met:

· Workshops, zie hieronder

· een scheppingsviering in de tuin

· na afloop soep met brood rond het vuur

Alles = buiten, dus kleed je op zon en/of regen!

De tuin is pal naast station Duivendrecht achter de Sint Urbanuskerk, Rijksstraatweg 232 a, 1115 AV Duivendrecht. Je komt er door vanuit trein & metro station Duivendrecht niet via de trap in de centrale hal uit te checken, maar door het spoor richting Amersfoort af te lopen tot je een trap ziet naar het pleintje voor de kerk. Daar check je uit. Dan loop je naar de poort tussen de kerk en de boerderij. Die staat open en in de tuinen achter de kerk vindt je ons. Je kan ook je fiets in de tuin kwijt en er is gratis P op het kerkplein.

Voor wie van verre komt is er logeermogelijkheid in het nabijgelegen Noëlhuis.

Organisatie: Laudato Si’ werkgroep Franciscus & Clara parochie en Christian Climate Action

In verband met de grootte van de soepketel is het fijn als je je aanmeldt via abgparochie@gmail.com


Workshops

Nature Walk – met zr. Melina Polo
Ontdek al wandelend de stilte in de natuur.

Grootouders voor het Klimaat – met Margriet Goddijn
Je bent wel senior, maar daarmee niet zonder betrokkenheid! Menig senior deelt jouw zorgen over klimaat en milieu. De organisatie Grootouders-voor-het-klimaat laten de milieustem van de senioren duidelijk horen. Margriet Goddijn, secretaris van de kerngroep uit Amsterdam vertelt over de inzet van de Grootouders en haar ervaringen. www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

Klimaatgesprekken – met Tim Stok
Hoe raak je in gesprek met andere mensen over het klimaat? De organisatie Klimaatgesprekken heeft daar een antwoord op. In deze workshop een eerste blik in de methode en het aanbod van Klimaatgespreken. Laat je inspireren om met gelijkgestemde mensen op onderzoek uit te gaan naar een leefstijl, die duurzaam is en voor jou werkt. www.klimaatgesprekken.nl

Ecofeminisme – met Nikki Apeldoorn
Nikki Apeldoorn studeerde ecofeministische theologie in Guatemala en woont sinds ruim anderhalf jaar weer in Nederland, in het Jeannette Noëlhuis. Samen met jullie wil ze mediteren op het gedachtegoed van de ecofeministische theologe Sallie McFague, de wereld als het lichaam van God. Aan de hand van Sallie’s groene reflecties duiken we de diepte in door met elkaar in gesprek te gaan over een nieuw klimaat voor de theologie, één die van betekenis kan zijn voor de huidige tijd en de ecologische crisis waar we in leven.

Jezus Disruptor – met Frits ter Kuile
Op naar Jerusalem: Jezus was disruptief en bereid om daarvoor aangehouden te worden en met detentie, geseling, bespotting en zijn leven te betalen. Na een kennismaking, gaan we met elkaar in gesprek: Wat weerhoudt mij ervan en wat geeft mij vreugde in de navolging van dit disruptieve aspect van zijn leven? We bespreken dit in kleine groepjes én plenair.

KlimaatDrama – met Uschi Janssen en Tessa Koopmanschap
Duivendrecht ligt op een verzonken berg. Kijk naar beneden, daar liggen de landschappen van vroeger opeengestapeld – de toendra, de wadden, de lagune, het moeras, de kreken, de veenweiden. Samen zullen we het ‘drama’ van de ontwikkeling van het veenweidelandschap achter de Urbanus uitspelen door verschillende rollen op ons te nemen. We zullen in het gezamenlijke spel ervaren wat de klimaatverandering met de veenweide doet en wat de gevolgen voor het klimaat zijn.

Laudato Si' Middag: 'Vier de schepping' Workshops o.a door Christian Climate action, Noëlhuis, Dorothy Gemeenschap, Grootouders voor het Klimaat en Ushi & Tessa. Een scheppingsviering. Na afloop soep met brood rond het vuur. 23 september 13.30 u tot 17.00 u. Tuin van de Urbanuskerk, naast station Duivendrecht. Deelname is gratis. Wel graag aanmelden via: abgparochie@gmail.com Organisatie: Laudato Si'-werkgroep Clara & Franciscus en Christian Climate Action