Gebed voor de schepping (online viering)

Samen bidden, samen lezen, onze dankbaarheid voor de schepping en onze rouw om alles wat verloren gaat delen met elkaar en met God; dat doen we tijdens onze online-vieringen. De link is open vanaf 19:45 uur om alvast even te landen met muziek. Dit keer reflecteren we op onze relatie met de schepping aan de hand van een gedeelte van Johannes 9, waar Jezus met modder een wonderbaarlijke genezing tot stand brengt.