Oproepen tot klimaatrechtvaardigheid is niet optioneel.

Toen Saulus van Tarsus zich bekeerde tot het christendom, was dat niet erg geloofwaardig:  vlak daarvoor probeerde hij het christendom nog uit te roeien (Hand. 9:26). Maar toch werd hij onder de naam Paulus een van de belangrijkste verspreiders en theoretici van het christelijk geloof. Ondanks zijn schijnbaar valse start is een groot deel van het nieuwe testament zoals wij dat kennen, van zijn hand. 

Bert Loonstra vindt rebellie voor het klimaat door christenen ook niet geloofwaardig. Christenen zijn medeschuldig aan de huidige klimaatnoodtoestand, en nemen “nu pas” aan “deze verbeten strijd” deel. Loonstra denkt dat dit wel door angst ingegeven moet zijn en veroordeelt dat als motief. Of Loonstra dit nu wel of niet geloofwaardig vindt en angsten projecteert of niet, doet niet ter zake. De strijd voor rechtvaardigheid moet gestreden worden (Ps. 82:3-4, Micha 6:8, Jes. 56:1), of je er nu vroeg of laat aan begint, of het nu wel of niet geloofwaardig is. Als je vroegere leven daardoor in een slecht daglicht komt te staan – so be it. Paulus had hier geen moeite mee. Integendeel. Zijn ommekeer was ook zeker niet door angst ingegeven, maar door een diepe overtuiging (Fil. 3:8).

Ook geeft Loonstra aan dat oproepen tot klimaatrechtvaardigheid geen zin zou hebben, dat de mensheid of overheid niet bekeerd zou kunnen worden tot een beter leven. Ook hier kunnen we een voorbeeld aan Paulus nemen, die op het irritante af van de mogelijkheden gebruik bleef maken om zijn boodschap te verspreiden, legaal of illegaal. Een van de machthebbers verzuchtte uiteindelijk: hou op, je wilt mij zeker ook bekeren! (Hand. 26:28)

We kunnen allerlei goede redenen aanvoeren waarom het niet zou kunnen of niet zou hoeven en we onze talenten zouden moeten begraven. Maar het onrecht van onze huidige maatschappij is zo groot, dat we onze machthebbers hiermee moeten confronteren. De enige manier die lijkt te werken is via burgerlijke ongehoorzaamheid. Verschillende musea, bedrijven en pensioenfondsen hebben hier naar geluisterd en de banden met de fossiele industrie per direct verbroken. Schiphol liet weten privĂ©vluchten te gaan verbieden. En door de acties op de A12 staat de enorme pot subsidies die de overheid aan de fossiele industrie schenkt tegenwoordig hoog op de agenda. 

Misschien is deze manier van protesteren niet voor iedereen weggelegd, en dat is begrijpelijk. Maar steun dan in ieder geval de mensen die het wel doen. Wij blijven ook liever thuis. Maar rechtvaardigheid is niet optioneel. Klimaatrechtvaardigheid ook niet.