Pleidooi Frits ter Kuile in de rechtbank na Schipholprotest: ‘We koersen zo op uitsterven’

Rechtbank Haarlem, 16 juni 2022

Geachte Rechter en Officier van Justitie,

Ik heb verzet ingesteld tegen de strafbeschikking omdat ik meen dat het nodig is dat burgers de ruimte krijgen om nog veel meer aan de bel te trekken over de achteruitgang van ons leefklimaat, en om niet alleen als mensheid een kans te hebben op overleven maar om ook de nog niet uitgeroeide flora en fauna een kans op overleven te geven.

In januari 2021 was ik blij met de uitnodiging van Extinction Rebellion en Christian Climate Action om mee te doen met acties op Schiphol op 6 februari 2021. Enkele Extinction Rebellen hadden zich vastgelijmd in Vertrekhal 2, en met ons spandoek waren Herman van Veelen en ik hun spreekbuis. Toen wij gesommeerd werden om Vertrekhal 2 te verlaten, en naar Schiphol Plaza te gaan waar de burgemeester het toestond om te demonstreren, zagen wij daarvan af omdat wij met ons spandoek de spreekbuis van onze vijf vastgelijmde kameraden waren.

Na verloop van tijd werden wij door de Koninklijke Marechaussee meegenomen en opgesloten in de Koning Maxima Kazerne. Onze horloges werden afgenomen, dus ik weet niet precies hoe lang het duurde voordat de verhoren begonnen. Maar het duurde enige tijd voordat we werden verhoord. Daarna hield de KMAR ons nog ongeveer vijf uur vast. Ik vind dat we, na zo’n vreedzaam protest, na het verhoor in vrijheid gesteld hadden moeten worden. Nu was het al bijna donker toen we werden vrijgelaten. Er was code oranje vanwege de sneeuw. Het openbaar vervoer was danig in de war. En er was een avondklok. Als wij niet in Amsterdam gewoond hadden, waren we niet meer op tijd thuis geweest.

Met onze actie vroegen wij Schiphol en de KLM om een klimaatplan tegenover de miljarden staatssteun te stellen. Onze vrees, dat die miljarden staatssteun slechts dienden om na de ellende van alle coronamaatregelen weer vrolijk – business as usual – het klimaat nog meer schade te berokkenen, lijkt waarheid te zijn geworden.

Met onze actie willen wij erop wijzen dat er iets fundamenteel mis is, als je dankzij waanzinnige subsidies en belastingvrije kerosine voor €40 een drie uur durende vlucht naar Boekarest kunt maken; of als het goedkoper is om vanaf Eindhoven via Dublin naar Amsterdam te vliegen, dan om van Eindhoven naar Amsterdam met de trein te rijden. De samenleving kan niet langer op deze manier georganiseerd worden. We koersen zo op uitsterven.

Ik heb verzet ingesteld tegen de strafbeschikking om het Openbaar Ministerie alsnog in de gelegenheid te stellen om de zaak te seponeren, zodat het OM – en u als Officier van Justitie – aan de goede kant van de geschiedenis staan en u uw (kinds)kinderen kunt vertellen dat u ons niet hebt vervolgd.

Misschien hebt u besloten om ons juist wel te vervolgen, omdat de mogelijke aandacht voor zo’n zitting als vandaag de samenleving misschien ook weer kan helpen de bocht naar een duurzame toekomst te maken.
Hoe dan ook hoop ik dat u straks de rechter vraagt om ons wel schuldig te verklaren aan het overtreden van die nietige artikelen die in de dagvaarding genoemd staan, maar dat u geen strafoplegging eist, om zo uw bijdrage aan de hoognodige ommekeer en het behoud van de schepping te leveren.

Afgelopen maandag kregen acht andere activisten van Extinction Rebellion in hoger beroep een rechterlijk pardon op grond van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht van het hof in Den Bosch. Het hof achtte hen wel schuldig aan lokaalvredebreuk toen zij het hoofdkantoor van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds bezetten, om te eisen dat het ABP zou stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen, maar legde geen straf op.

Net over de grens in Duitsland exploiteert RWE enkele enorme bruinkoolmijnen en bruinkoolcentrales. Die mijnen zijn een soort Grand Canyon-achtige enorme open gaten in het landschap, waarin gigantische machines ratelend, piepend en knarsend hun werk doen. Vorig jaar augustus gingen drie klassieke orkesten van Lebens Laute één van die mijnen in om op de bodem te musiceren, en zo het mijnbouwproces voor enige tijd stil te leggen. De mijn blijkt in drie arrondissementen te vallen. De eerste musici van een orkest kwamen onlangs voor de rechter in Mönchengladbach. De rechter zei tegen RWE dat ze hele dorpen, kerken, kerkhoven, bossen en akkers opeet, en niet zo kinderachtig moet doen als een paar mensen eens bij hen op bezoek gaan, en sprak hen vrij. Vrijspraak is natuurlijk nog mooier dan schuldig verklaren zonder straf.

Een vriend van mij – Erst Ludwig Iskenius, gepensioneerd kinderarts – speelt geen instrument, maar had leden van één van de twee andere orkesten geholpen bij het naar beneden dragen van de instrumenten. Hij werd gedagvaard door het hof in Grevenbroich. De rechter veroordeelde hem tot €6050 boete of een vervangende hechtenis van 110 dagen. Andere koek, en Iskenius is in beroep gegaan.

Ik hoop dat u, rechter, mij net als uw collega in Mönchengladbach vrijspreekt; of desnoods – net als uw collegae in Den Bosch – schuldig verklaart zonder straf op te leggen, om zo verontruste medeburgers niet af te schrikken om te protesteren voor het behoud van de schepping, maar juist ruim baan te geven. Ook zouden dit hof en u als rechter zich zo aan de goede kant van de geschiedenis scharen, toen het er op aan kwam.

Als u zich toch geroepen zou voelen om mij een straf op te leggen, dan zou ik u willen vragen om een boete met de mogelijkheid tot vervangende hechtenis. Hopelijk kan dan enige tijd achter tralies ook bijdragen aan de loutering van mijzelf en de samenleving.

Kortom, alles is goed, maar om medeburgers niet af te schrikken en juist te bemoedigen ook hun stem te verheffen, lijkt vrijspraak mij toch het allerbeste.

Ik wacht uw eis en uw oordeel rustig af.

– Frits ter Kuile

Voor het vasthouden van een spandoek op Schiphol werd Frits veroordeeld voor boete van €225 of een vervangende hechtenis van vier dagen.